Vi har Spiregruppe i børnehaven for de kommende skolebørn fra alle 4 stuer. Målet er bl.a. at styrke børnenes sociale kompetencer samt styrke barnets lyst til læring. I efterår- og vinterperioden kalder vi gruppen for de ”ældste børn”, indtil vi med sikkerhed ved, hvem der skal i skole. I foråret er der ”Spire- gruppe” 2 gange om ugen i SFO lokalerne på Valsgård Skole. De er bl.a. på besøg i 0. klasse. Der laves aktiviteter som læner sig op af det at gå i skole. Der er mulighed for, at en lille gruppe børn kommer på besøg i 0. klasse uden pædagog fra Myretuen.