HVAD KENDETEGNER BØRNEHAVEN MYRETUEN:

Rammer og struktur:
Vi er en stor børnehave, med stueopdeling. Vi ser os selv som 4 små børnehaver i en stor børnehave. Vi vægter, at det enkelte barn har tilknytning til en stue. Man må gerne komme på besøg på de andre stuer, og lege med andre kammerater, hvis det ønskes.
De 4 stuer har fælles værdigrundlag, men kan forvalte på det på forskellig vis, og der kan dermed være forskellige tilbud. F.eks. har en stue har køkkenhave, nogle stuer har smør selv dag en gang i mellem.

Hver stue har egen garderobe, toiletter, stort opholdsrum, dukkekrog, tumler og værksted. Vi har struktur i vores hverdag, og det mener vi, skaber tryghed, forudsigelighed og kontinuitet for både børn og voksne.
Man kan inden børnehavestart komme med ønske om, hvilken stue ens barn skal gå på. Når et barn starter i børnehaven, går det på samme stue hele børnehavetiden. Dvs. der er børn i alderen 2 år11mrd. – 6 år på hver stue. Vi ser de ældste børn drager omsorg for de yngste, og de yngste lærer af de ældste.

Vi har en kæmpe stor legeplads med , som er inspirerende og udfordrende for alle aldersgrupper. Der er mulighed for, at børnene kan lege uden at blive forstyrret af andre legende børn og voksne. Der er gode læringsmiljøer med mulighed for udvikling af motorikken. Vi har trille – kælkebakke lige midt på legepladsen, en fin cykelbane til mooncar, løbecykler, trehjulede cykler,(barnets egen cykel til legetøjsdag om fredagen). Endvidere er der boldbane, flere klatreområder, den ene sandkasse er overdækket for at skærme for solen, et bålhus, skovområde.
Der er en sandkasse og et legehus tæt på huset af hensyn til de yngste børn.