Vi er en børnehave med stor fokus på de bløde værdier: omsorg, tryghed, nærvær, tillid og trivsel. Endvidere vægter vi barnets selvhjulpen hed højt blandt andet gennem de daglige rutiner.

Vi tror på at fordybelse, omsorg og ro er med til at styrke barnet i dets udvikling indenfor de læreplanstemaerne i Den styrkede pædagogiske læreplan; Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab
Vi arbejder ud fra ICDP, som er en anerkendende tilgang til barnet.
Det betyder meget for os, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det barnet/børnene er optaget af. De små ting i dagligdagen er af stor betydning for barnet, og der skal være tid og plads til fordybelse i det, som sker her og nu.
Vi favner bredt, og skaber plads til det enkelte barn og dets behov, og vi tager udgangspunkt, hvor barnet er i sin udvikling. Har et barn behov for at sove til middag er der mulighed for dette.
Vi vægter et tæt samarbejde med forældre og vægter den konstruktive kommunikationen.
Vi har stor fokus på, at børnene behandler hinanden ordentligt, og de lærer at indgå i fællesskab. I hverdagen øver vi, hvordan behandler man hinanden, hvordan sidder man og spiser, venter på tur osv.

Der er pædagogiske overvejelser og høj faglighed i hverdagens gøremål og leg.
Som f.eks.
1.
Når et barn lægger puslespil.
Pædagogiske overvejelser: øje- hånd koordination, at sætte brikker sammen er forøvelsen til senere at sætte bogstaver sammen til ord, barnets nærmeste udviklingszone

2.
Et 3-årig barn der sidder og tegner en tegning.
Hvis barnet giver udtryk for, at hun gerne vil tegne en prinsesse, kan den voksne spørge ind til, hvordan en prinsesse ser ud: øjne, ører, næse, pande mm. og hvor det sidder. Her guider den voksne barnet igennem opgaven. Pædagogiske overvejelser: at styrke barnets finmotorik, at give en bevidsthed om, hvordan vi ser ud, styrke hendes tillid gennem en stor succes oplevelse.

3.
4 børn på 3 år og en voksen sidder omkring et bord og klipper i farvet karton.
Pædagogiske overvejelser: Nadja er lige startet i børnehaven, og skal inkluderes i gruppen. Hun får flest stykker karton, og de andre skal for at få fat i det, kende hendes navn og henvende sig til hende. Trine og Mette er med, fordi de skal øve sig i at tale pænt til hinanden. Altså spørge hinanden pænt, hvis de vil have noget af den andens karton.
Klaus er med fordi han i dagligdagen er meget flakkende, og har svært ved at koncentrere sig i længere tid af gangen. Den voksne benytter sig af, at han viser interesse for at klippe. Endvidere styrkes udholdenhed, øve samtale og finmotorik.