PRAKTISKE MEDDELSER:

ALENE PÅ LEGEPLADSEN:

Når jeres barn starter i børnehaven, er jeres barn aldrig alene på legepladsen. Når der er gået et stykke tid, og vi vurderer at jeres barn er blevet trygt ved at færdes i børnehaven og han/hun er blevet bekendt med regler og retningslinier, så tager vi en snak med jer om, hvorvidt jeres barn skal have lov til at være på legepladsen uden, at en voksen går med ud. Jeres barn er fortsat aldrig helt alene på legepladsen, i det man altid er ude med mindst et andet barn. Der er max. 8 børn alene på legepladsen. De voksne ser jævnligt til de børn, der er på legepladsen.

ANKOMST OG AFHENTNING:

Når I kommer om morgenen, skal I registrere jeres barns ankomst på en infotavle i fællesrummet.

Ligeledes skal I, når I henter jeres barn, gå ind på infotavlen og registrere at jeres barn går hjem. Det er den voksne der trykker på skærmen, og ikke barnet.
Personalet vil være behjælpeligt ved infotavlen – så spørg endelig
For at give jeres barn så god en start på dagen som muligt, så forsøg at lade afleveringen foregå stille og roligt. Barnet afleveres altid til et personale. Alle børn er i fællesrummet indtil kl. 7.30, hvorefter vi går ind på stuerne.
Når I henter jeres barn, er det vigtigt, at I tager jer tid til at barnet får ryddet op efter sig. Ligeledes vil vi gerne, at I sørger for at der bliver ryddet op i garderoben – fodtøj op på hylden o.s.v. Hver fredag skal garderoben tømmes af hensyn til rengøring. Dog må der gerne ligge tøj o.l. i den blå kasse.

HUSK altid at henvende jer til et personale, når I henter jeres barn, så vi ved, at barnet er afhentet. Personer, der ikke sædvanligvis henter barnet, vil ikke få barnet udleveret, hvis personalet ikke på forhånd er orienteret. Er der tale om større børn, der henter barnet, skal det skrives på kartotekskortet.

FAMLY:
Famly er et system over internettet som bl.a. omfatter:
-en elektronisk måde at registrere barnets ankomst og afhentning i børnehaven
-kartotekskort + skrive meddelelser ml. hjem og børnehave.
Har dit barn tidligere gået i vuggestue eller dagpleje overføres barnet automatisk til systemet i Myretuen.

FERIE:
-Ferier bliver slået op på Famly, og det er herigennem at I til-og framelder jeres barn.
-HUSK – at dit barn også har brug for ferie.
-I juleferien samt uge 29 og 30 i sommerferien, er der sampasning i distrikt Trekløveret. Her er der KUN pasning af børn, hvor forældre har et reelt behov.
-Har du tilmeldt dit barn, og det senere viser sig, at du ikke har behov, henvender du dig til personalet, og barnet slettes til pasning.
-Er dit barn IKKE blevet til-frameldt en ferie inden for tidsfristen, regnes dit barn for IKKE at komme i den konkrete ferie. Dette er besluttet i forældrebestyrelsen nov. 2017.

FARLIGE SNORE I HÆTTER, JAKKER, DRAGTER M.M.:

Det kan være farligt med snore i hætter/huer i jakker, flyverdragter o. lign. Nogle snore har stopknapper, nogle er syet fast i midten af løbegangen, andre igen sidder løse, men alle kan være farlige, da de kan kile sig fast i legeredskaberne, og derved opstår risikoen for kvælningsulykker.
Selv om snorene er gemt væk, inden man går ud, kommer de ofte frem under en leg. De såkaldte elefanthuer en god, varm og sikker løsning. Der er ingen farlige snore og ingen halstørklæder, som flagrer. Andre former for gode huer er dem med tryklås.
Vi fraråder alle former for snore, og kommer dit barn i børnehave med snor i tøjet, ved halsen, bliver den taget ud.

FORSIKRING:

I som forældre skal være opmærksom på, om jeres barn er forsikret (børne– ulykkesforsikring). Børnehaven har ikke en forsikring der dækker barnet, mens det er i børnehave.

FORÆLDRES ANSVAR:
Vi vil gerne, I følger med på tavlerne i garderoberne. Her kan være vigtig information om diverse ting. F.eks. brug af solcreme, sygdom som florerer. Ofte vil der også stå lidt om, hvad der er foregået den pågældende dag og derved kan man måske få lidt inspiration til at føre de gode samtaler videre derhjemme om det aktuelle, der er sket denne dag.

Det er også vigtigt at det daglige og praktiske omkring barnet fungerer, så personalet ikke skal bruge tid på dette: At relevant tøj (eks regntøj på en regnvejrsdag)hænger så barnet kan nå det, at tøjet vender rigtigt (ret ud og vrang ind), tjekker garderoben at der er ryddet op fra gulvet hver dag inden man går hjem, sørger for skiftetøj osv. Om fredagen må der ikke hænge tøj i knagerne eller stå sko på tremmerne – alt skal ryddes, så der kan blive gjort rent på garderobepladserne i weekenden. De blå kasser må gerne stå der, men ikke overfyldes om fredagen så de er svære for rengøringsassistenterne at flytte. Man må gerne tage den blå kasse med hjem i weekenden og bringe den tilbage mandag.

Vigtigt at det kun er fredag der må medbringes legetøj.

Husker at melde tilbage ang. ferier på FAMLY til tiden.

Mange forældre er vant til en tættere kontakt til en evt. dagplejer, og mange vil opleve i børnehaven, at de daglige informationer bliver færre. Forældre har også et ansvar i selv at spørge ind til, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen.

FORÆLDRESAMTALER:

Når barnet har gået i børnehave i ca. 4 mrd, inviteres I til en snak om, hvordan starten er forløbet, og om, hvordan barnet er faldet til. Senere i børnehaveforløbet vil I blive tilbudt endnu en samtale. Skulle der herudover opstå situationer, hvor I/vi har brug for en mere uforstyrret snak, end den der foregår ved aflevering/afhentning, afses der tid til det.

FOTO:

Mange forældre/bedsteforældre vil gerne tage billeder i børnehaven.
Vi har børn, som ikke må blive afbilledet andre steder, så vi opfordre til, at man KUN tager billeder af eget barn/barnebarn.


FÆLLESFORÆLDREBESTYRELSE:

Fællesforældrebestyrelsen består af forældrerepræsentanter fra Wiegården og Myretuen samt 1 medarbejder fra hver institution, 1 pædagogisk leder samt dagtilbudslederen. Repræsentanterne vælges for 2 år af gangen. Efter hvert bestyrelsesmøde udkommer der et referat, som lægges på FAMLY.

FØDSELSDAG:

Når dit barn holder fødselsdag i  Myretuen, må barnet dele en spiselig ting rundt til frokostmåltidet.
Børnene spiser først det meste af deres madpakke, hvorefter man spiser fødselsdagsmaden.

  • Der er mulighed for, at man tager ingredienser med hjemmefra, så man kan bage i børnehaven.
  • Der er også mulighed for at tage en ting med hjemmefra. Det kan enten være boller, kage, opskåret frugt, flødeboller, is eller lignende.
    Vi har et stort ønske om, at I KUN tager EN ting med. Vi gerne vil bakke op omkring Mariagerfjord Kommunes strategier for at begrænse børns sukkerindtag.
  • Der må ikke være slik på det spiselige, og I må ikke medbringe saftevand og andre drikke. Vi serverer vand til, vi vil gerne give gode drikkevaner til måltider.

KAFFEDAG:

Der er kaffedag til jul (som regel til Lucia dag)og Fastelavn. Der er kaffe, te, saftevand og kage som nydes, når I henter jeres barn. Af erfaring ved vi, at det betyder meget for børnene, at forældrene deltager kortere eller længere tid, alt efter hvad der er mulighed for. Man er velkommen til at sætte sig og spille/lege med sit barn.

KOST:

De, der er mødt tidligt, får tilbudt morgenmad i fællesrummet indtil kl. 07.30. I det omfang det er muligt serveres der økologisk morgenmad. Man må ikke medbringe mad hjemmefra til dette måltid.

Kl. ca. 9 serveres der et stykke rugbrød til dem der er sulten.

Kl. ca. 10.30 spiser vi den medbragte madpakke, hvortil der serveres vand. Der anbefales en sund og varieret madpakke. Børnene må medbringe mælk.

Vi spiser et eftermiddagsmåltid mellem kl. 14.00 og 15.00. Børnene medbringer selv mad til dette måltid. Eksempler på mad: diverse frugt, grøntsager, flutes, rugbrød- gerne groft brød. Vi serverer vand til dette måltid.

Slik, herunder tyggegummi, må ikke medbringes i børnehaven, da det let giver anledning til unødige kontroverser og misundelse.

LEGETØJSDAG:

Fredag har vi legetøjsdag i børnehaven, hvor jeres barn må medbringe legetøj hjemmefra. Dette giver selvsagt anledning til leg, men også til at jeres barn øver sig i at dele eget legetøj med andre børn; til at de selv øver sig i at spørge om lov til at låne andres legetøj og meget andet.

Husk venligst at det KUN er fredag, at børnene medbringer legetøj hjemmefra.

I børnehaven skal jeres barn selv holde styr på eget legetøj. Vi opfordrer derfor til, at der medbringes en, for barnet, overskuelig mængde legetøj, der er tydeligt mærket med navn.
Vi går ud fra, at det legetøj barnet medbringer, også må komme med ud.
Personalet tager ikke ansvar for det medbragte legetøj.

Vi oplever også, at mange børn medbringer legetøj med lyd. Legetøj, hvor lyden hjemme ikke lyder af meget, men som i koret med 24 børnestemmer, syngende dukker, våben, biler med sirener og bippende dimser giver et højt støjniveau på stuen. Derfor bedes legetøj med lyd fremover nydes derhjemme.

I forhold til våben vil vi forbeholde os retten til at holde våbenhvile uden varsel, da nogle af disse lege kan blive konfliktfyldte. Indenfor er der ikke plads til våbenlege, også pga. lyd.

Rulleskøjter må kun anvendes, når der bruges hjelm, handsker, knæ- og albuebeskyttere. Har barnet cykel med, skal der bruges cykelhjelm.

Af hensyn til børnenes sikkerhed er det forbudt at medbringe alle former for ledninger og snore. Plasticposer i garderoben er forbudt!

Kælk uden snor må medbringes, når vejret er til kælketure- mandag til fredag.

Sjippetov eller andet legetøj med lange snore må ikke medbringes. Skateboard må ligeledes heller ikke medbringes.

LUS:

I tilfælde af, at vi finder lus på et barn, bliver forældrene til barnet ringet op og skal hente sit barn. Der bliver skrevet på tavlen/døren at der er fundet lus, så andre forældre kan være ekstra opmærksom på sit eget barn. Beslutningen er taget i forældrebestyrelsen med henblik på at forebygge smitten.

MOBILTELEFON:

Vi vil opfordre til, at man ikke taler i mobiltelefon, når man afleverer og henter sit barn. Vi vil gerne, at jeres barn føler sig set. Husk at når i kommer og henter jeres barn, er det måske det vigtigste møde den dag.

PLASTIKPOSER:

Hvis der fragtes tøj eller legetøj i plastikposer, må disse ikke ligge på barnets garderobe. Børnene leger også i garderoben, og plastikposer kan være farlige i leg.

PÅKLÆDNING:

Vi vil gerne, at børnene er klædt praktisk på efter årstiden. Husk regntøj/overtrækstøj, gummistøvler m.m. Uanset alder skal barnet have skiftetøj samt hjemmesko e.l. med. HUSK tydelig navn i overtøj og fodtøj.

Hæng tøjet på knagen, så dit barn selv kan nå det. På den måde er I også med til at gøre jeres barn selvhjulpen.

SAMPASNING:

Vi har sampasning med Wiegårdens Naturbørnehave: Uge 29 og 30, mellem jul og Nytår, dage under en uge, eksempelvis dagene op til Påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

SYGDOM:

Bliver barnet sygt eller af anden årsag ikke kommer i børnehave, kan I gå ind på FAMLY og meddele fravær. Man kan også ringe til børnehaven og meddele det. Har barnet en smitsom sygdom, må det ikke komme i børnehave. Vi følger sundhedsstyrelsens vejledning: ”Smitsomme sygdomme hos børn”.