Forventningsafstemning mellem forældre og dagtilbud.

 • Forældresamarbejdet om børns trivsel, læring, udvikling samt dannelse er et samarbejde mellem forældre og børnehuset. Forældre er forpligtiget til at holde sig orienteret og bakke op om det arbejde, der foregår i børnehuset.
 • Barnets udvikling er altid forældrenes ansvar, og børnehuset bakker op og er understøttende. I Myretuen kan vi tilbyde professionelle medarbejdere.
 • Vort mål er et åbent, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelse. Er der små eller store ting, gode, såvel som mindre gode ting, som I undrer jer over, så forventer vi, at I som forældre kommer til enten en medarbejder eller ledelsen. Det er i dialogen, at vi bliver klogere på hinanden, og en indsigt for en given handling er med til at give forståelse og mulighed for at løse et dilemma. At I respekterer, at alle børn har lige stor ret til at være her og være en del af fællesskabet, og at I bakker op om inklusion af alle børn uanfægtet børnenes forskelligheder. Herunder at bakke op om barnets og børnegruppens trivsel og læring.
 • At I respekterer og har forståelse for, at der er mange børn i børnehaven og mange forskellige hensyn, vi som pædagogisk personale skal varetage. At nogle dage kan medarbejderne kun nå ”Skal” opgaverne, og ”vil” og ”kan” opgaverne må vente.
 • Vi forventer, at når I bringer og henter jeres barn, at det er jer forældre, der har teten vedr. jeres barn. I må ikke tænke: Hvad tænker pædagogerne nu? Vi har respekt for jer som forældre og forventer, at I påtager jer ansvaret i forældrerollen i garderoben.
 • Vi forventer at I bakker op om dagtilbuddets regler, når I opholder jer i dagtilbuddet
 • Når der er besked fra en medarbejder, hænger der en klemme på barnets kasse med skrift “Besked fra stuen. Dette betyder at I som forældre skal henvende jer til en medarbejder. Der foregår mange ting på stuen med mange børn, og klemmen er med til at huske en besked. Klemmen genbruges og lægges på pulten, når man har talt med en medarbejder.
 • Forældre skal lovgivningsmæssigt være aktive i deres barns trivsel og udvikling. Forældre har ansvar i at træne med deres barn. Dette kan være aktuelt bl.a. i forhold til taleundervisning, sansebearbejdning, anbefalinger fra psykolog.
 • Forældre skal følge med på tavlerne i garderoberne. Her kan være vigtig information om diverse ting. F.eks. brug af solcreme, sygdom som florerer. Ofte vil der også stå lidt om, hvad der er foregået den pågældende dag, og derved kan man få lidt inspiration til at føre de gode samtaler videre derhjemme om det aktuelle, der er sket denne dag. FAMLY bruges også som et sted, hvor man kan udveksle info.
 • Det er vigtigt, at det daglige og praktiske omkring barnet fungerer, så personalet ikke skal bruge tid på dette: At relevant tøj (eksempelvis regntøj på en regnvejrsdag) hænger, så barnet kan nå det, at tøjet vender rigtigt (ret ud og vrang ind), tjekker garderoben at der er ryddet op fra gulvet hver dag inden man går hjem, sørger for skiftetøj osv.
 • Fredag er der legetøjsdag. De andre dage har I som forældre ansvaret for, at legetøjet bliver hjemme, så det ikke er medarbejderne, der skal tage kampen. Legetøj med lyd må ikke medbringes, nyd det derhjemme.
 • Tilbagemelding vedr. ferie sker på FAMLY og til tiden! Er barnet ikke tilmeldt til at komme i børnehave efter tidsfristen, anses barnet at have fri de pågældende dage.
 • Timer i ferier tilrettelægges, så de bruges bedet muligt i forhold til antal børn. Endvidere har medarbejderne krav på at vide deres ferie tids nok ift. overenskomsten.
 • Mange forældre er vant til en tættere kontakt til en evt. dagplejer, og mange vil opleve i børnehaven, at de daglige informationer bliver færre. Forældre har også et ansvar i selv at spørge ind til, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen.
 • Sørg for at barnets stamkort er opdateret med forældres telefon nr. m.m. både på FAMLY og i børnehaven.