Vi har brobygning til dagplejere og Valsgård Skole.
Dagplejerne kommer ofte på legepladsen, og når tiden nærmer sig, for at et barn skal i børnehave intensiveres besøgene ofte. Der er også mulighed for, at dagplejerne kan komme på en stue og lege. Dagplejerne er altid velkomne. Vi har en fællesdag en gang om året med dagplejen, som foregår her i børnehaven. Her mødes dagplejens ældste børn med børnehavens yngste børn for at lege og spise sammen.
Vi har spiregruppe for de ældste børn fra januar til juni. Det foregår på skolen 2 formiddage om ugen, hvor 3-4 personale samt de kommende skolebørn er sammen. Børnene opbygger venskaber på tværs af stuerne, udfordres med andre tiltag (eks. skoleopgaver), de kommer på besøg i 0. klasse, de bliver kendte med lokalerne, som de skal være i, når de skal i skole.

Lokalmiljøet gør det muligt med et tæt samarbejde.
Dette gælder både til dagplejere, skole og foreningslivet i Valsgård. Der bliver skabt en rød tråd fra dagpleje – børnehave – skole.

I nærmiljøet benytter vi bl.a.: boldbaner, bækken, stier, By-skoven og skolens legeplads.