IT og digitalisering

IT- og digitalisering:

Sammenhæng/status:

MFK har udformet en It – og digitaliseringspolitik for dagtilbud. De enkelte dagtilbud skal udarbejde en mere detaljeret handleplan for, hvorledes it og digitalisering kan indgå i læreplanerne. Digitale kompetencer skal være en integreret del i tilegnelsen af motoriske, sproglige, sociale og personlige kompetencer.

Der er udvalgt tre fokusområder:

 • Børns læring og tilegnelse af IT og digitalisering
 • Forældresamarbejde, IT og digitalisering
 • Planlægning og dokumentation

Mål:

 • Børns læring og tilegnelse af IT og digitalisering

Alle børn skal have kendskab til den digitale verden
At børnene kan bruge Ipad i det daglige, både som opslagsværk - og til læringsspil.

Den digitale tilgang sker i et relationelt samspil ml. børn og voksne.

 

 • Forældresamarbejde, IT og digitalisering

Hjernen og Hjertet eller Fremtidens Dagtilbud anvendes til forældresamtaler

Forældre er gode rollemodeller

Forældre respekterer skiltet med ”ingen brug af mobiltelefon i børnehaven”.

Forældre anvender minInstitution til at melde sit barn syg/fri/ferie og til beskeder i almindelighed.

 

 • Planlægning og dokumentation

Månedsplan lægges ind på minInstitution.

Kvalitets rapport dannes på H. og H.

Nyhedsbreve lægges ind på minInstitution.

Medarbejdere anvender Facebook som en formidlingsportal.

Tiltag: (aktiviteter, projekter, initiativer)

 • Børns læring og tilegnelse af IT og digitalisering

Vi anvender ipad og andre digitale værktøjer med børnene.

Vi installerer læringsorienteret apps på Ipad.

IT er et supplement til alt det andet

Ipad anvendes i aftale med forældre til børn der har brug for pause.

Anvise gode vaner ved brug af Ipad – eks kropsholdning – undgå ondt i nakke.

 

 • Forældresamarbejde, IT og digitalisering

Lægge liste m. gode apps på minInstitution. Ansvarshaver: It ambassadør.

Forældre informeres om Børnehaven Myretuens handleplan vedr. it og digitalisering.

Forældre/bedsteforældre m. fl. opfordres til kun at tage billeder af eget barn, da der er børn i børnehaven, hvor forældre ikke ønsker deres barn bliver taget billede af.

Der oprettes en ny fælles hjemmeside i Trekløveret og Myretuens hjemmeside opdateres.

 • Planlægning og dokumentation

Månedsplan lægges ind på minInstitution.

Lægge billeder på Facebook.

 

Tegn: (resultater)

 • Børns læring og tilegnelse af IT og digitalisering

At børn foreslår at bruge ipad eller andre digitale værktøjer til at undersøge og indhente viden

At børn hjælper andre børn med at bruge digitale værktøjer

 

 • Forældresamarbejde, IT og digitalisering

Forældre anvender minInstitution: til/framelding til ferier, sygdom, korte beskeder.

På Facebook  - i forhold til interaktion med familierne( Likes og kommentarer).

 

 • Planlægning og dokumentation

Vi anvender kontinuerligt minInstitution til oprettelse af ferieperioder, invitationer, informationer, nyhedsbreve, referater mm.

Evaluering: Denne handleplan evalueres foråret 2017.

 • Børns læring og tilegnelse af IT og digitalisering
 • Forældresamarbejde, IT og digitalisering
 • Planlægning og dokumentation

 

Etiske regler/holdninger:

At anvende digitale værktøjer skal have et læringsmål.

Ipad må ikke anvendes som barnepige.

Ipad er supplement til leg og pædagogiske aktiviteter.

Forældre må ikke dele billeder af andres børn

Medarbejdere må anvende egen mobiltelefon i pædagogisk øjemed.

Vi skal lære børnene at overholde de aftaler der laves med de voksne vedr. brug af ipad.

De voksne skal være opmærksomme på, hvad børnene er optaget af når de sidder med iPad og lign.